Cedertræ tag

Vingehuset er tegnet af Niels Guttormsen i 1991.

Udskiftning af unikt cedertræ tag.

Udskiftning af tag fra dansk thuja til canadisk cedertræ. Vingehuset et fælleshus ved teglværkssøen i Egebjerggård, ejet af den dertil tilhøreren andelsboligforeninger.  

Udførelse  

Udskiftningen af taget lå ikke lige til. for det nye tag skulle nemlig være en til en med det gamle der var udført i danske thujabrædder.

Thujabrædderne blev udskiftet med cedertræ, da dansk thuja ikke er til at få fat i her hjemme mere, samtidig har cedertræ et meget højt naturlig indhold olie der var en vigtig fakta da vingehuset ligger ud over den gamle teglværks sø, det gjorde det ikke var en mulighed at bruge imprægneret træ eller efterfølgende behandle det,  grundet dyrelivet i søen.

Arbejdsgang

Hvert bræt blev skåret i forskellige smig og længder for at udgøre fjerene, dernæst lagt ud i vifte former opklodset i forskellige højder for skabe mellemrum mellem lagene for til sidst at ligne en vinge.
Alt sammen  i tro kopi til det gamle tag for at bibeholde kunstnerens oprindelige værk.  

underdelen bestod af et fast undertag som vi gennemgik for huller og fejl. på under dugen var monteret klemmelister der udgjorde underlag for lægterene og resten af cedertræs taget. 

Fuglevinge som Hus

Se flere byggeprojekter

Hems med trappe i Ørestaden

En trapper behøver ikke fylde så meget og gør en hems noget mere brugbar.

Junkers bøgepaket gulv

Reetablering af Massive paket gulve på Nørrebro Filmskole

Svamp & Råd skade

En utæthed i overgangen mellem glasparti og taget have forsaget der var kommet råd i konstruktion.

Reparation af bindingsværk

Tilpasning og understøtning af nyt bindingsværk efter alle kunstens regler.

Tagarbejde på Hotel d’Angleterre

Afstivning af den gamle spærkonstruktion efter tegl og lægter er blevet fjernet. København.

Udskiftning af unikt cedertræ tag

Cedertræ tag Tegnet af Niels Guttormsen Udskiftning af unikt cedertræs tag.

Tagarbejde i København

Nyt tag og tagdækning København Ikke noget at sige til kunden havde problemer med vand.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!